Upozornění - Nové organizační uspořádání pražského SPMP

Dobrý den,

přinášíme vám nové číslo periodika Dopis členům SPMP. Toto první číslo v roce 2016 vám přináší informace o aktivitách, které pro vás připravují nově zaregistrované pobočné spolky v Praze dle schválených Stanov SPMP ČR.

Žádný pobočný spolek v Praze není nástupnickým spolkem bývalé Krajské organizace Praha. V současnosti nemá Praha krajský spolek. Všechny pražské pobočné spolky jsou organizačními jednotkami Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP ČR) zapsaného spolku s celostátní působností, se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Praha 8. Je to náš nadřízený orgán – „matka“.

V letošním roce naše periodikum začal vydávat pobočný spolek SPMP ČR Praha – západ. V redakční radě je vždy zástupce z jednotlivých pražských pobočných spolků. Velmi náročné bylo aktualizovat adresář, který je podkladem k odeslání periodika na vaše adresy. Pokud někdo z vašich přátel neobdržel poštou „Dopis“ a domnívá se, že je členem spolku, doporučuji se s dotazem obrátit na mě nebo na předsedy jednotlivých pražských spolků. Adresář je zhotoven z podkladů od předsedů pražských spolků.

Pro členy spolků se nic nemění – dále pokračují akce, které jsou členy vyžadovány a organizátoři se snaží i přinášet stále něco nového. Být členem některého pobočného spolku v Praze přináší pravidelné doručení do poštovní schránky Dopis členům SPMP, výhody člena, možnost zasoutěžit si s námi a mít možnost publikovat v našem periodiku.

Přejeme vám příjemné čtení a mnoho nalezených aktivit, do kterých se rádi zapojíte a prožijete přátelské okamžiky plné nových prožitků nebo jen příjemnou relaxaci.

Za redakční radu Eva Frančeová

Údaje jednotlivých spolků:

SPMP ČR zapsaný spolek
IČ: 00443093
Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8 – Karlín
Telefon: 221 890 415
E-mail: spmp@seznam.cz
WWW: www.spmpcr.cz
SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih
IČ: 04069811
Transparentní účet: 2300866657/2010
Poštovní adresa:
Levského 3209/7, 143 00 Praha 4 - Modřany
Webová stránka: http://www.spmppraha-jih.cz/
Email: spmp.praha-jih@seznam.cz nebo spmp.praha4@seznam.cz
Dana Lacinová, předsedkyně spolku
Telefon: 606 511 304, v pracovní dny 17 - 20 hod.
Jana Čajková, místopředsedkyně, telefon: 602 332 828
Zuzana Bláhová, místopředsedkyně a vedoucí SK Slavoj SPMP Praha – jih, telefon: 732 988 250
Konzultační setkání: dle rozpisu níže, Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín nebo po telefonické domluvě.
SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever
IČ: 04066103
Bankovní spojení: č.ú. 2100897440/2010
Sídlo: Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2
Webová stránka: www.spmp-praha-sever.cz
Email: spmp.praha@volny.cz
Vlasta Pospíšilová, předsedkyně spolku
Telefon: 222 250 603, mobil: 602 677 653
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
IČ: 71172149
Transparentní účet: 5556055560/2010
Poštovní adresa: Kodymova 525/2, 158 00 Praha 5
Webová stránka: www.spmppraha-zapad.cz
Email: spmppraha-zapad@email.cz
Eva Frančeová, předsedkyně spolku
Telefon: 604 908 837 – v prac. dny 17 - 21 hod.
Renata Kalcovská, místopředsedkyně, tel.: 731 561 034
Hana Okálová, místopředsedkyně a vedoucí SK Plaváček SPMP Praha – západ, telefon: 733 711 983
Konzultační setkání: ve spolupráci se spolkem Praha - jih, v SPMP ČR, Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín nebo si můžete sjednat osobní schůzku telefonicky s předsedkyní spolku mimo uvedené hodiny.

Poděkování

VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM V NAŠÍ ČINNOSTI, DĚKUJEME DOUFÁME, ŽE NÁM I NADÁLE ZACHOVÁTE SVOU PŘÍZEŇ!

Jmenovitě děkujeme firmám Peal, Incheba, Axis, Š α Š, Skala, Bramac, p. Paul, Kovovým profilům s.r.o., catering Troja, fy. Durdil, Dianě.

Na naši činnost přispěl též Magistrát hl.m. Prahy a Úřad městské části Prahy 10